Alain Wijffels

Alain Wijffels studeerde wijsbegeerte, rechten, criminologie, kerkelijk recht, Romeins recht en middeleeuwse geschiedenis. Behalve doctor in de rechten is hij ook PhD en doctor in de letteren. Hij onderwijst rechtsgeschiedenis en rechtsvergelijking te Leiden, Leuven en Louvain-la-Neuve en is onderzoeksdirecteur bij het Franse Centre National de la Recherche Scientifique.