Bart Stroobants

Bart Stroobants is master in de kunstwetenschappen en sinds twintig jaar verbonden aan Museum Hof van Busleyden. Voor de tentoonstelling ‘Uitbundig Verleden. De Bourgondiërs door Romantische ogen’ neemt hij het curatorschap op. Hij is daarnaast docent voor de gidsopleidingen van CVO Vitant en voorzitter van het Speelgoedmuseum Mechelen.