Ciné Détiné

Het filmfestival Ciné Détiné vertoont tijdens de Week van Herstel (van 20 november tot 27 november) op verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel films met focus op ‘misdaad, straf en herstel’.

Cine detine beeld website algemeen

Een misdrijf laat sporen na bij zowel het slachtoffer als de dader, maar heeft ook een enorme impact op de familie, het sociale netwerk en de samenleving.

Hoe kijken we naar daderschap en slachtofferschap? Laten we niet al te snel slachtoffers in de kou staan met hun leed? Hebben we soms te snel een oordeel klaar over mensen die een misdrijf plegen? Wat is dat dan een betekenisvolle gerechtigheid, met een voor alle partijen bevredigende uitkomst? Is gevangenisstraf werkelijk het enige antwoord? En zijn we als samenleving niet meer gebaat bij een ‘zinvolle en menswaardige detentie’?

Ciné Détiné nodigt de filmliefhebber uit om te reflecteren over deze best wel moeilijke maatschappelijke kwesties aan de hand van een divers samengesteld filmprogramma op verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel.

Ciné Détiné is een initiatief van van project DIALOOG. Het hele programma van Ciné Détiné vind je hier.

In Mechelen speelt in Het Filmhuis op maandag 21u30 de documentaire 'Tussen ons'. Aan de hand van drie bijzonder pakkende getuigenissen vertelt de film het verhaal van welke verschrikkelijke ravages een verslaving aanricht binnen een gezin.

Bekijk hier te trailer:

Datum bericht ma 21 november '22