Georges Martyn


Georges Martyn is hoogleraar rechtsgeschiedenis en algemene rechtsleer aan de Universiteit Gent. Hij is doctor in de rechten (KU Leuven, 1996), plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van Kortrijk en ere-advocaat van de Gentse balie. Hij publiceert en geeft lezingen over de historische interactie tussen recht en kunst, geschiedenis van het strafrecht en de Vlaams-Portugese relaties.