Herwig Reynaert

Prof. Herwig Reynaert is decaan van de faculteit politieke en sociale wetenschappen van UGent en is ook voorzitter van het centrum voor lokale politiek .