Jean-Luc Vanderlinden

Jean-Luc Vanderlinden is huisarts en werkt in zijn praktijk samen met psychologe Isabelle Leirs.

Zijn interesse is van bij de start van zijn praktijk uitgegaan naar de samenhang tussen lichaam en geest en de zoektocht naar de symboliek achter fysieke symptomen.

Hij spreekt vanuit zijn 33 jaar ervaring met het stimuleren van de eigen geneeskracht van zijn patiënten via het verwerven van inzicht in hun problematiek.

Vanuit een breed perspectief op ziek-zijn en gezondheid tracht hij samen met de leden van Imprint modellen te ontwikkelen ter bevordering van de eigen weerbaarheid en veerkracht.