Jean Pierre De Greve

em. Prof. Jean-Pierre De Greve, Vrije Universiteit Brussel


Jean-Pierre De Greve is emeritus gewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel en was Vice-rector Internationale Relaties in de periode voor zijn emeritaat. Hij doceerde astrofysica en wetenschapscommunicatie en stond aan de wieg van de Vlaamse Wetenschapsweek. Momenteel ontwikkelt hij het STEM-project, Astrolab, in een aantal landen in Afrika. Daarnaast is hij tevens voorzitter van het Humanistisch Verbond Mechelen en is o.m. organisator van de voordrachtenreeks ?Wetenschap is TOP!?.