Kathleen Clerbout

Diversiteit is een realiteit, ook in onze regio. Door elkaar te leren kennen en in dialoog te gaan, maken we ruimte voor herkenning en begrip voor elkaar. Vanuit Avansa ondersteunen we partners die zo'n leer- en ontmoetingsmomenten organiseren. Denk aan oefenkansen Nederlands of gespreksavonden tussen verschillende geloofsgemeenschappen. We organiseren zelf ook projecten en activiteiten waarbij 'samenleven in diversiteit' centraal staat. Kathleen is de collega die zich voluit over dit thema ontfermt.

Lees ook