Maarten Van Dijck

Maarten Van Dijck is universitair hoofddocent en onderwijsdirecteur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveerde in 2007 op een proefschrift over de daling van geweld in de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne stedelijke samenlevingen in Brabant en Mechelen. Daarna onderzocht hij het verband tussen verenigingsleven en politieke participatie in het vroegmoderne Mechelen en Rotterdam. Momenteel is hij bezig met een studie van de politieke elites in zeventiende-eeuws Nieuw-Amsterdam en Kaapstad.