Michiel Verweij

Dr. Michiel Verweij, classicus, medievist en neolatinist, is adjunct-conservator op de afdeling Oude en kostbare drukken van de Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel. Hij is tevens medewerker van de Onderzoekseenheid Latijnse literatuur van de KU Leuven. In 2009-2010 was hij curator van de herdenkingstentoonstelling over paus Adrianus VI in Leuven en Utrecht en hij publiceerde naast de catalogus ook een biografie van de paus