Paul De Win

Paul De Win is doctor in de rechten, licentiaat geschiedenis, rechtshistoricus en rechtsarcheoloog. De hogere klassen in de Bourgondische Nederlanden van de vijftiende eeuw vormen zijn specialisatiedomein. Hij is lid van het wetenschappelijk comité van de tentoonstelling Roep om Rechtvaardigheid en verleende zijn medewerking aan de catalogus. Paul De Win was ook geruime tijd raadslid en voorzitter van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen.