Januari 2021 - december 2021

Kookworkshops 'Germaine 2.0'

Germaine 2.0 staat voor voedselhulp én ontmoeting in Bornem. De focus ligt immers niet enkel op de voedselondersteuning van mensen in armoede. Ook het sociale aspect is belangrijk: dit initiatief wil mensen uit het sociaal isolement halen dat armoede met zich meebrengt.

12 13 Germaine 2

Ontmoetingen tussen de soep en de patatten

Sinds 2018 gaat de Bornemse voedselbedeling door bij 'Germaine', een voormalig eethuis waar mensen met een beperking of arbeidshandicap aan de slag waren. De Dienst Buurtwerking besloot de twee te combineren en de werking om te dopen tot ‘Germaine 2.0’. De mensen van de buurtbistro bereiden samen met vrijwilligers de voedselbedeling voor.

Na een tijdje rijpte bij het Sociaal Huis het idee om ook gezamenlijke activiteiten te organiseren voor de mensen die recht hebben op voedselbedeling en andere bezoekers van de Sociale Dienst. Een reeks kookworkshops zijn daar het eerste resultaat van. De focus ligt op gezonde en vegetarische voeding. De deelnemers zelf bepalen in overleg met lesgeefster Ingrid de precieze invulling. De betrokkenheid en informele ontmoetingen zijn de belangrijkste pijlers van dit project.

Voorlopig staat het project even ‘on hold’ door corona maar voor de deelnemers smaakt het alvast naar meer!

Gezonde voeding toegankelijk maken voor gezinnen in armoede

Er is een grote gezondheidskloof tussen de gemiddelde Vlaming en mensen in armoede. De oorzaken zijn uiteenlopend, maar minder gezonde voedingsgewoonten spelen daarin een grote rol. Aangezien het positieve effect van gezonde voeding niet meteen zichtbaar is, besteden mensen in een moeilijke (financiële) situatie er minder aandacht aan.

Om de gezondheidskloof te verkleinen is er een specifieke aanpak nodig. Er zijn heel wat drempels te overwinnen. Wat werkt wel, wat werkt niet om informatie en vorming af te stemmen op mensen die het financieel moeilijker hebben?

In 2015 gingen we de uitdaging aan en ontwikkelden we samen met projectpartners Goed Gevoel (sociaal restaurant en kruidenier uit Lier) en Komosie de Leidraad ‘Gezonde voeding toegankelijk maken voor mensen in armoede’. Deze leidraad biedt richtlijnen om gezonde voeding te promoten en preventie van voedselverlies te stimuleren bij gezinnen in armoede. We richten ons in eerste plats tot sociale voedselinitiatieven (sociale restaurants, sociale kruideniers, …) maar ook andere organisaties die werken met mensen in kansarmoede zullen er zeker iets aan hebben.

Brooke cagle Ti TU0k1 E0 UE unsplash

AAN DE SLAG MET DE LEIDRAAD GEZONDE VOEDING

Heb je interesse om met hiermee aan de slag te gaan in jouw organisatie? Download de leidraad of neem contact op met Educatief Stafmedewerker Jole Botterman om de concrete mogelijkheden op maat te bespreken.

In samenwerking met