Februari 2020 - …

Kookworkshops 'Germaine 2.0'

Germaine 2.0 staat voor voedselhulp én ontmoeting in Bornem. De focus ligt immers niet enkel op de voedselondersteuning van mensen in armoede. Ook het sociale aspect is belangrijk: dit initiatief wil mensen uit het sociaal isolement halen dat armoede met zich meebrengt.

12 13 Germaine 2

Sinds 2018 gaat de Bornemse voedselbedeling door bij 'Germaine', een voormalig eethuis waar mensen met een beperking of arbeidshandicap aan de slag waren. De Dienst Buurtwerking besloot de twee te combineren en de werking om te dopen tot ‘Germaine 2.0’. De mensen van de buurtbistro bereiden samen met vrijwilligers de voedselbedeling voor.

Na een tijdje rijpte bij het Sociaal Huis het idee om ook gezamenlijke activiteiten te organiseren voor de mensen die recht hebben op voedselbedeling en andere bezoekers van de Sociale Dienst. Een reeks kookworkshops zijn daar het eerste resultaat van. De focus ligt op gezonde en vegetarische voeding. De deelnemers zelf bepalen in overleg met lesgeefster Ingrid de precieze invulling. De betrokkenheid en informele ontmoetingen zijn de belangrijkste pijlers van dit project.

Voorlopig staat het project even ‘on hold’ door corona maar voor de deelnemers smaakt het alvast naar meer!

In samenwerking met