Verslag Studievoormiddag Welzijnsbevordering

Welzijnsbevordering op de kaart​

Tijdens de studiedag schetste Peter Aertsen een kader over welzijnsbevordering. Onderstaand filmpje is de voorloper van de voordracht op de studiedag. Het bevat dezelfde inhoud waarbij de voornaamste begrippen (promotie, preventie, vroeginterventie, cure en care) glashelder naast elkaar worden gezet.

Bij de gegeven voorbeelden moeten wel worden vermeld dat 'Fit in je hoofd' ondertussen vervangen werd door 'De Geluksdriehoek' en dat er bij het project 'Bewegen op Verwijzing' samengewerkt wordt met een bewegingscoach. Alle feedback is zeer welkom bij Peter via peter.aertsen@cggdepont.be.

De Levende Bibliotheek als voorbeeldactie

Een Levende Bibliotheek is zoals een gewone bibliotheek. Alleen ontleen je er geen boeken maar echte mensen. Mensen van vlees en bloed die op een bepaald moment in hun leven geconfronteerd werden met een vooroordeel en die ervaring graag delen. Inzicht krijgen in een ander, vergroot je begrip voor die ander en werkt verbindend. En verbinding draagt bij aan ons welzijn!

Vanuit die visie vertelde Erika van Avansa Citizenne, samen met een boeiende getuigenis van een 'levend boek', op de studiedag over de manier waarop dit project vorm kreeg in Brussel.

Ondertussen pikte ook stad Mechelen dit project op en startten zij met een eerste experiment: een thematische levende bibliotheek over kinderarmoede en onderwijs. De dienst leerrecht en gelijke onderwijskansen van de stad, biedt leerkrachten op deze manier de kans om enkele mensen te ontmoeten die hun ervaringen rond dit thema willen delen. Avansa zorgt voor de ‘opleiding’ en ondersteuning van de levende boeken. Vanuit deze ervaringen, zal er nadien bekeken worden hoe er met een ruimere Levende bibliotheek kan gestart worden in Mechelen.

Ook andere steden en gemeenten in de regio toonden interesse. Daarom zet Avansa regio Mechelen haar schouders onder dit project. De komende tijd ontwikkelen we een concept en een plan om in verschillende gemeenten een Levende Bib te starten. Wordt vervolgd!