Sigrid Bosmans

Sigrid Bosmans studeerde Kunstgeschiedenis aan de KU Leuven. Ze werkt voor de stad Mechelen als diensthoofd Musea & Erfgoed en artistiek leider van het museum Hof van Busleyden. Vanuit die functie coördineerde ze het participatieve traject voor het nieuwe museumconcept. Daarnaast zetelt ze in het dagelijks bestuur van het Cultureel Erfgoedoverleg en is ze actief lid van talrijke commissies en werkgroepen binnen het domein cultureel erfgoed.