Warda El-Kaddouri

Warda El-Kaddouri is doctor in literatuur, journalist bij de Groene Amsterdammer, opgeleid in Taal- en Letterkunde en Europese Studies, ooit verkozen als VN-jongerenvertegenwoordiger en nu benoemd tot Scherpsteller, een eretitel voor de meest beloftevolle kritische denker.