Wim Oris

Wim Oris is artistiek leider van Cie Tartaren. Hij regisseerde tal van voorstellingen bij de Compagnie, waaronder Begoocheling, meerminder. Hij studeerde aan studio Herman Teirlinck, waarna hij als professioneel acteur vele jaren op de planken stond. Zijn passie voor sociaalartistiek werk bracht hem bij Compagnie Tartaren. Zijn creatieve werk wortelt in de onweerstaanbare drang om met niet- professionele makers ontwapenend artistiek werk te maken. Hij zoekt naar oprechtheid en kwetsbaarheid in de creaties.