Missie en Visie

Avansa regio Mechelen is een sociaal-culturele organisatie die zich op een duurzame manier inzet voor een solidaire regio. Inwoners van regio Rivierenland voelen zich in al hun diversiteit verbonden en zetten deze verscheidenheid in om samen te leven.

Missie

  • We staan met onze voeten in de klei. We zien en erkennen de maatschappelijke uitdagingen die leven en bewegen in onze regio, zowel boven als onder het oppervlak. “Waar geven burgers aan dat het schuurt of vastloopt? Wat kan er anders of beter?”
  • Deze uitdagingen zijn onze drijfveer om in actie te komen. We zetten praktijken op die zowel individuen, groepen als gemeenschappen verbinden, verrijken en activeren. Sociaal-culturele praktijken zijn de kiem van gedragen en impactvolle verandering.
  • Vanuit een pluralistisch wereldbeeld inspireren we mensen om ‘anders-zijn’ in al zijn betekenissen te erkennen, respecteren en als troef te zien. Ook zelf houden we tijdens onze zoektocht naar antwoorden verschillende perspectieven en invalshoeken voor ogen. We erkennen de rijkdom van de verschillen en de rijkdom in wat ons bindt.
  • We stellen gangbare spelregels en opvattingen in vraag en creëren ruimte voor experiment om antwoorden te vinden op complexe samenlevingsvraagstukken.
  • Avansa is de bruggenbouwer in Rivierenland. Samen met burgers, organisaties, lokale overheden, de markt,... realiseren we praktijken waarbij iedereen eigen sterktes inzet.

Visie

  • Voor Avansa Rivierenland is iedereen gelijkwaardig en moet elke (volwassen) inwoner van de regio de kans krijgen om te leren en deel uit te maken van het sociale en culturele leven.
  • Om wendbaar te zijn in een snel veranderende wereld vinden we het belangrijk om gerichte en relevante keuzes te maken en niet breed in te zetten op alle maatschappelijke kwesties.
  • Wij vertrekken vanuit de kracht en de rijkdom van diversiteit en houden rekening met ieders mogelijkheden en tempo.
  • We geloven in de kracht van de creativiteit, de innovatie en het experiment.
  • Avansa draagt als werkgever de menselijke duurzaamheid hoog in het vaandel, waarbij we zorg dragen voor het welzijn en welbevinden van medewerkers, vrijwilligers, freelancers en deelnemers.
Logos Avansa

We zijn actief in twaalf gemeenten in de Mechelse regio: Bornem, Puurs-Sint-Amands, Willebroek, Mechelen, Bonheiden, Sint-Katelijne-Waver, Putte, Duffel, Lier, Berlaar, Nijlen en Heist-op-den Berg.

Avansa regio Mechelen maakt deel uit van een netwerk van 13 regionale pluralistische sociaal-culturele organisaties, actief in evenveel regio's in Vlaanderen en Brussel. Ontdek onze gemeenschappelijke missie via www.avansa.be.