Annemie Foubert

Annemie Foubert is kunsthistorica en behaalde een bijkomende master monumenten- en landschapszorg. Ze werkte in 2009 mee aan de organisatie van de Open Monumentendag in Mechelen en was gedurende enkele jaren actief als bouwhistorica. Sinds 2013 werkt ze voor het agentschap Onroerend Erfgoed, eerst als erfgoedonderzoeker en vanaf 2016 bij de afdeling beheer.