Benno Gekiere

Benno Gekiere is de opstarter van BIN vzw en heeft er een 35-jarige loopbaan bij de lokale politie


opzitten. Hij was 15 jaar BIN-gemandateerde/eindverantwoordelijke voor de BIN-werking in de politiezone Zara


en richtte 25 BIN?s op met 2400 leden in de politiezone Zara. Sinds 2 jaar gepensioneerd en in mei 2015


oprichter van de nationale V.Z.W. BIN Kenniscentrum ? Centre d?Expertise PLP (opgestart uit een vorm van


onvrede met de omkadering van de BIN?s door het FOD Binnenlandse Zaken) waarvan hij momenteel voorzitter


is. Hij is lid van het Federaal Begeleidingscomité voor de BIN?s.