Nieuws

Vacature Directeur

We zijn op zoek naar een nieuwe directeur. Ben jij of ken jij iemand die ons gemotiveerd team wil leiden en richting wil geven aan onze organisatie?

Markus winkler a Y Pt Ekn Qm XE unsplash

Wie zijn we?

Avansa regio Mechelen is één van de dertien pluralistische sociaal-culturele organisaties actief in Vlaanderen en Brussel. We versterken en verbinden volwassenen via diverse projecten en vormingen. Avansa streeft naar een duurzame, solidaire en inclusieve maatschappij. We nemen iedereen mee aan boord en gaan zo samen naar beter.

Lees meer over ons, onze missie en visie en maak kennis met het team.

Avansa regio Mechelen zoekt een directeur. In die functie neem je de leiding over een gemotiveerd team van 10 medewerkers. Hiërarchisch positioneer je je tussen de Raad van Bestuur van Avansa regio Mechelen en het team.

Je geeft richting

 • Je vervult de brugfunctie tussen het bestuur en het team. Je informeert en wijst het bestuur op consequenties van interne en externe beslissingen.
 • Je bepaalt in samenwerking met het bestuur en in overleg met het team de richting van de organisatie en een langetermijnstrategie.
 • Je vertaalt de langetermijnvisie naar concrete en haalbare doelen, processen, afspraken en rollen voor je team van educatief medewerkers. Onder jouw dagelijkse leiding zetten zij die visie in de praktijk via sociaal-culturele activiteiten.
 • Je zorgt voor voldoende gedragenheid en duidelijkheid over de visie/strategie van de organisatie, de werkverdeling en de processen.
 • Je bewaakt de kwaliteit van het inhoudelijke, strategische, financiële en HR beleid van de organisatie.

Je leidt de dagelijkse teamwerking

 • Je stuurt het team aan, en definieert de rollen en verantwoordelijkheden van de teamleden.
 • Je coacht de medewerkers bij het planningsproces van sociaal-culturele activiteiten en helpt hen doelgericht werken.
 • Je neemt in overleg met het team beslissingen en vertaalt die naar concrete afspraken. Die afspraken worden helder gecommuniceerd en vervolgens systematisch opgevolgd.
 • Je zorgt voor een systematiek van rapportering met het oog op de voortgangsrapportering, evaluatie en bijsturing.
 • Je bent samen met het bestuur verantwoordelijk voor het aanwerven, evalueren en bijsturen van de medewerkers.
 • Je motiveert medewerkers en stimuleert hun competentieontwikkeling.
 • Je leidt het team als geheel met het oog op een positieve groepsdynamiek en je hebt oog voor het welbevinden van de medewerkers.

Je bouwt (samen met het team) netwerken uit en je bent een vertegenwoordiger van Avansa

 • Je volgt de maatschappelijke tendensen op die relevant zijn voor Avansa regio Mechelen en stelt je inzichten ter beschikking van de organisatie.
 • Je coördineert de uitbouw van een netwerk om zo het maatschappelijk draagvlak van Avansa in de regio te vergroten en mee te helpen de organisatiedoelen te realiseren.
 • Je speelt in op opportuniteiten, ziet samenwerkingsmogelijkheden en stapt mee in verbanden die kunnen leiden tot de realisatie van onze doelstellingen.
 • Je bent ambassadeur en behartigt de belangen van Avansa.

Je profiel

 • Avansa gaat voor gelijke kansen en inclusie. We werven aan op basis van talenten, competenties en kwaliteiten. We moedigen iedereen die zich herkent in het profiel aan om zich kandidaat te stellen.
 • Je hebt minstens een bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je bent vertrouwd met het sociaal-cultureel volwassenenwerk en het decreet SCW van 2017.
 • Je hebt ervaring met coachen en managen van groepsprocessen.
 • Ervaring met leidinggeven en organisatiebeheer strekt tot aanbeveling.
 • Kennis van regio Mechelen is een meerwaarde.
 • Je bezit een rijbewijs B.
 • Je bent bereid tot avond- en weekendwerk.

Loon en arbeidsvoorwaarden

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een loon volgens pc 319.01, schaal K2. Relevante anciënniteit wordt gehonoreerd.
 • Gratis abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverplaatsing of fietsvergoeding.
 • Maaltijdcheques en groepsverzekering aanvullend pensioen.

Aanwervingsprocedure

 • Richt je kandidatuur vóór 23 mei 2022 via e-mail aan Marc.Jegers@vub.be. We lezen graag je CV en je schriftelijke motivatie voor deze functie.
 • Na een eerste selectie word je uitgenodigd voor een schriftelijke proef op 8 juni en een gesprek op 22 juni. Indien nodig kan nog een assessment plaatsvinden.
 • Datum indiensttreding: 3 oktober 2022.
Logos Avansa

MEER OVER ONS

Ontdek op onze website ook de activiteiten en projecten waarmee we mensen versterken en verbinden.

Datum bericht ma 2 mei '22