Carlos Steel

Carlos Steel is emeritus professor voor antieke en middeleeuwse filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven). Hij is internationaal erkend voor zijn onderzoek over de Platonische traditie in de filosofie vanaf de late oudheid tot de renaissance. Hij is uitgever en vertaler van talrijke Griekse en Latijnse filosofische teksten, en in het bijzonder van het oeuvre van Henricus Bate van Mechelen. In het najaar verschijnt zijn editie van de Nativitas.