Dirk Boncquet

Dirk Boncquet studeerde architectuur te Sint-Lucas Gent en was vanaf begin 1979 werkzaam bij de Dienst Monumentenzorg van de stad Gent, waar hij bijna 40 jaar heeft gewerkt. De laatste 7 jaar was hij er tevens directeur. Hij is altijd een vurig pleitbezorger geweest voor de gelaagde stad: naast behoud en herstel van waardevol patrimonium uit alle periodes moeten ook nieuwe ingrepen een plaats kunnen vinden.