Eugeen Roegiest

Eugeen Roegiest is emeritus gewoon hoogleraar aan de UGent. Hij is romanist en gespecialiseerd in Spaanse en vergelijkende Romaanse taalkunde. Hij richtte de onderzoeksgroep voor Spaanse taalkunde op, heeft enkele boeken en artikels gepubliceerd, geeft lezingen en gidst voor Gandante.