Frans Doperé

Frans Doperé is Doctor in de Wetenschappen en als onderzoeker verbonden aan de Onderzoeksgroep Archeologie van de KU Leuven. Hij specialiseerde zich in de analyse van middeleeuwse bouwwerven en ontdekte dat de sporen van de steenbewerking kunnen helpen bij het dateren van gebouwen of onderdelen ervan. Doperé onderzocht 370 middeleeuwse gebouwen in België en Frankrijk en bracht daarbij de migratie van nieuwe steenhouwtechnieken aan het licht. Na 25 jaar onderzoek publiceerde hij in 2018 het standaardwerk ?Dater les édifices du Moyen Âge par la pierre taillé? (uitgeverij Safran, Brussel).