Gerrit Verhoeven

Gerrit Verhoeven doceert cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Antwerpen. In zijn nieuwe onderzoek gaat hij op zoek naar de ritmes van de (vroeg)moderne samenleving. Daarbij peilt hij naar langetermijnevoluties in werk, slaap, vrije tijd, religie en zo meer. Eerder deed hij vooral onderzoek naar reizen en toerisme. Bij Verloren publiceerde hij in 2009: ?Anders reizen? Evoluties in vroegmoderne reiservaringen van Hollandse en Brabantse elites (1585-1750)?