Hadewijch Masure

Hadewijch Masure werkt aan de Universiteit Antwerpen een doctoraat af over armenzorg in Mechelen en de Zuidelijke Nederlanden van 1250 tot 1600. Ze verzorgde tal van lezingen en publicaties over dit thema. Meer info over haar onderzoek vind je op www.uantwerpen.be/hadewijch-masure.