Hans Martens

Kunsthistoricus Hans Martens is sinds 2011 directeur van de Academie Mechelen. Voordien was hij als curator werkzaam in het SMAK en Caermersklooster te Gent, en als artistiek directeur in het HISK. Samen met Jan Hoet was hij curator van de tentoonstelling ?Sint-Jan? (2012, Sint-Baafskathedraal Gent). Voor de tentoonstelling ?De Zee ? salut d?honneur Jan Hoet? (2014, Mu.Zee Oostende) trad hij op als artistiek adviseur.