Inge Van Reeth

Inge Van Reeth is historica en kunsthistorica. Ze legde zich toe op de hedendaagse kunst en iconografie. Als docente Kunst- en Cultuurbemiddeling is ze verbonden aan de Karel De Grote Hogeschool. Daarnaast werkt ze als freelancer voor De Derde Verdieping, een adviesbureau dat zich richt op het bemiddelen tussen museumobjecten en publiek.