Jacinta De Roeck

Jacinta De Roeck was senator tussen 1999 en 2007. Ze specialiseerde zich in de ethische thema's zoals euthanasie, palliatieve zorgen en de wet op de patiëntenrechten. Nu is ze voorzitter van LEIF Antwerpen. Als vrijwilligster is ze actief in het onthaal van LEIF Antwerpen dat tweewekelijks doorgaat in St-Erasmus in Borgerhout. Zo staat ze in de praktijk en ervaart wekelijks met welke vragen mensen zitten als het over hun levenseinde gaat.Intussen werkt ze als adviseur voor de medische en ethische thema's voor een partij (Open vld). Ze is dan ook goed op de hoogte over de ethische items die politiek op de agenda staan. Als lid van de Federale evaluatie en controle commissie euthanasie kent ze de praktijk van de euthanasie.