Jan Lamote

Prof. Dr. Jan Lamote behaalde aan de VUB het diploma van Dr. in de Genees-, Heel- en Verloskunde in 1979 en aan dezelfde Alma Mater behaalde hij het diploma van Licentiaat in de Ziekenhuisgeneeskunde in 1984. Na zich gespecialiseerd te hebben in de Algemene Heelkunde volgde hij een opleiding voor Niertransplantatie (Leiden), Longheelkunde (Utrecht) en promoveerde in 1998 tot Doctor in de Medische Wetenschappen. Hij is docent in de Heelkunde aan de faculteit Geneeskunde van de VUB en Dienstverantwoordelijke Oncologische Heelkunde, Transplantatie & Thoraxheelkunde aan het UZ Brussel.