Jan Papy

Professor Jan Papy is Gewoon Hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde aan de KU Leuven. Zijn onderzoek richt zich op de studie van het Neolatijn, het renaissance-humanisme, de intellectuele geschiedenis en de universiteitsgeschiedenis. Hij coördineert de herdenkingstentoonstelling Erasmus' droom: het Collegium Trilingue 1517-2017 (Leuvense Universiteitsbibliotheek, 19 oktober 2017 - 18 januari 2018). Bovendien is hij initiatiefnemer en redacteur van de rijk geïllustreerde wetenschappelijke catalogus bij de tentoonstelling en een boek over het Collegium Trilingue (Uitgeverij Peeters te Leuven, oktober 2017).