Jeroen Puttevils

Jeroen Puttevils is professor laatmiddeleeuwse geschiedenis aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen. Hij doet onderzoek op het snijpunt van cultuur- en economische geschiedenis en meer specifiek over verwachtingen en toekomstvisies en hun rol bij de beslissingen die mensen in de late middeleeuwen en de vroegmoderne periode namen. Ook de praktijken van kooplieden en financiers en (uiteraard) de geschiedenis van loterijen in de Nederlanden en Europa neemt hij onder de loep. Over de geschiedenis van de loterij schrijft Jeroen Puttevils ook een blog: lokroepvanvrouwefortuin.wordpress.com.