Johan van Heesch

Prof. Johan van Heesch studeerde geschiedenis aan de UGent en behaalde zijn doctoraat in de archeologie aan de KU Leuven. Hij is conservator van het Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België en doceert numismatiek aan de KU Leuven en aan de UC Louvain. Behalve oud-voorzitter van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek is van Heesch ook codirecteur van de Revue belge de Numismatique. Zijn onderzoek spitst zich vnl. toe op de muntcirculatie en het muntgebruik van de Romeinse tijd. Als verantwoordelijke van de rijkscollectie van munten-en penningen reikt zijn scope evenwel tot in de moderne tijden.