Joke Vandermeersch

Joke Vandermeersch studeerde oudheidkunde en kunstgeschiedenis aan de KU Leuven. Ze volgde de opleidingen textielrestauratie en conservatie aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in Brussel en textieltechnologie in Gent. Daarna volgden workshops en stages in Londen, Lyon, New York, Berlijn en Amsterdam. Sinds 1990 werkt ze als zelfstandig textielconservator-restaurator. Ze doceert textielconservatie-restauratie aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Anderlecht.