Karen Celis

Prof. dr. Karen Celis is als onderzoeksprofessor verbonden aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de VUB en is co-voorzitster van het RHEA Expertisecentrum voor Gender, Diversiteit, Intersectionaliteit. Ze is ook academisch adviseur inzake gelijkheid aan de VUB. Ze verricht theoretisch en empirisch onderzoek naar de politieke vertegenwoordiging van intersectionele groepen. In haar recent onderzoek focust ze op de kwaliteit van politieke vertegenwoordiging vanuit het perspectief van achtergestelde groepen. Ze is (samen met Petra Meier) auteur van De Macht van het Geslacht (Acco, 2006); (samen met Petra Meier en Bram Wauters ed.) en Gezien, Gehoord, Vertegenwoordigd? Diversiteit in de Belgische Politiek (Academia Press, 2010) Ze is co-editor van The Oxford Handbook on Gender and Politics (Oxford University Press, 2013); Gender, Conservatism and Representation (ECPR Press, 2014); van de boekenreeks Gender and Comparative Politics (Routledge) en is stichtende editor van European Journal of Politics and Gender (Policy Press).