Koen Geukens

Koen Geukens werd begin van de jaren '70 gebeten door de ruimtevaart- en sterrenkundemicrobe. Hij staat begin van de jaren '80 mee aan de wieg van ASH Polaris, een lokale afdeling van de Vereniging Voor Sterrenkunde (VVS). Tegelijkertijd begon hij met het schrijven van ruimtevaartartikels voor het maandblad van de VVS (Verenging voor Sterrenkunde). Eind van de jaren '80 werd hij Werkgroepleider Ruimtevaart bij diezelfde VVS en kreeg er in 1988 de Zilveren Galileïprijs. Hij organiseert al 20 jaar de jaarlijkse Ruimtevaartnamiddag (een reeks van ruimtevaartvoordrachten). Sinds 2010 verspreidt hij via http://www.ruimtevaart.be het wekelijkse "Nieuws Uit De Ruimtevaart". Al vele jaren geeft hij in gans Vlaanderen voordrachten over allerhande ruimtevaartonderwerpen. Ondertussen bezocht hij de Russische lanceerbasis van Baikonur, de Europese basis in Frans Guyana, het Kennedy Space Center net als vele andere ruimtevaartmusea en centra over heel de wereld. Sinds oktober 2018 is hij educatief medewerker bij volkssterrenwacht Urania in Hove.