Krista De Jonge

Krista De Jonge is gewoon hoogleraar in de Architectuurgeschiedenis en voorzitter van het Departement Architectuur van de KU Leuven. Haar onderzoek spitst zich enerzijds toe op de residenties van het Bourgondische en Habsburgse hof en de adel in een Europees perspectief en anderzijds op de Renaissance-architectuur in de Lage Landen. Zij is lid van de Kon. Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, van de Kon. Academie voor Oudheidkunde van België en van de Academia Europaea. In Mechelen werkte zij mee aan de internationale tentoonstellingen over Lucas Faydherbe en over de Dames met klasse Margareta van York en Margareta van Oostenrijk.