Lynn Houthuys

Lynn Houthuys studeerde af als master in computerwetenschappen en haalde daarna een doctoraat


in het gebied van AI. Momenteel werkt ze in Thomas More Mechelen-Antwerpen als AI


onderzoeker.