Marc Cosyns

Marc Cosyns (1954) is een Belgische arts, doceert aan de universiteit van Gent vakgroep huisartsgeneeskunde, en is auteur van o.m. ?Laatstleden Jongstleden, gedichten voor Leven en Dood?, en ?Verhalen voor het sterven gaan?.