Michaël Van Rompaey

Michaël Van Rompaey is senior adviseur bij studiebureau IMDC nv, die in opdracht van Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal als sinds 2005 betrokken is bij de voorbereiding en de realisatie van het geactualiseerde Sigmaplan. Voor meer info: zie www.sigmaplan.be.