Olivier Pintelon

Olivier Pintelon, politicoloog en kernlid van denktank Minerva, komt zijn boek De strijd om tijd voorstellen. Daarin houdt hij een vurig pleidooi voor een kortere werkweek