Paul Lenaerts

Paul Lenaerts is gewezen Procureur des Konings van het parket van de Rechtbank van Eerste aanleg in Mechelen. Hij neemt je graag mee achter de schermen van de rechtbank.