Paul Trio

Prof. Paul Trio is gewoon hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de KU Leuven en aan de KU Leuven Campus Kortrijk. Hij doceert o.m. geschiedenis van de middeleeuwen, oud schrift en cultuurgeschiedenis middeleeuwen met aandacht voor voeding, kleding en huisinrichting. Zijn onderzoek spitst zich toe op de geschiedenis van de late middeleeuwen in de Nederlanden binnen de domeinen van volksreligie, onderwijs, stedelijke samenleving, publieke ruimten, corporaties en religieuze instellingen. Aandacht gaat ook naar de manier waarop het stedelijk landschap in die periode evolueerde.