Rik Verhulst

Rik Verhulst was leraar en docent wiskunde aan het H. Pius X Instituut, nadien lector aan de lerarenopleiding van de Karel de Grote Hogeschool, te Antwerpen. Hij is coördinator en medeauteur van verscheidene reeksen leerboeken wiskunde voor het middelbaar onderwijs, waaronder het legendarische Wis en Kundig.