Samuel Mareel

Dr. Samuel Mareel is specialist in de literatuur-, kunst- en cultuurgeschiedenis van de Bourgondische Nederlanden. Hij werkt als curator voor het museum Hof van Busleyden. Daarnaast is hij als gastdocent verbonden aan de vakgroep letterkunde van de Universiteit Gent.