Simon Schepers

Simon Schepers studeerde in 2011 af als master geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen en behaalde daar in 2013 vervolgens ook zijn


getuigschrift van de Specifieke Lerarenopleiding Geschiedenis. Sinds 2014 werkt hij als projectmedewerker bij het Bijzonder Comité voor


Herinneringseducatie in Kazerne Dossin. Daar staat hij in voor de dagelijkse werking van het BCH.