Steven Vanden Broecke

behaalde zijn doctoraat in de Geschiedenis aan K.U. Leuven en was vervolgens werkzaam in Londen, Baltimore en Brussel. Sinds 2008 onderwijst hij intellectuele en wetenschapsgeschiedenis, met nadruk op de vroegmoderne periode, aan de Universiteit Gent. Zijn onderzoeksinteresses situeren zich op het snijvlak van wetenschap, magie en religie.