Timo Van Havere

Timo Van Havere is als aspirant van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek ? Vlaanderen (FWO) verbonden aan de onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis vanaf 1750 (KU Leuven). Met zijn doctoraatsonderzoek wil hij de cultuur van het archief in België tussen 1814 en 1914 doorgronden. Daarbij richt hij zich op de organisatie, het gebruik, de beleving en de representatie van archieven. Hij is auteur van De droom van een archivaris. De uitbouw van het Gentse stadsarchief en zijn collectie (1800-1930) (2015).