Tina Caers

Tina Caers werkt als teamverantwoordelijke Fietsbeleid bij de provincie Antwerpen. Samen met haar team zet ze het fietsbeleid in de provincie op de kaart. De twee grote pijlers binnen het provinciale fietsbeleid zijn de aanleg van fietsostrades en de Provinciale Fietsbarometer. Tina?s expertise situeert zich in de domeinen verkeerskunde, fietsbeleid, verkeerswetgeving en verkeersmonitoring.