Veerle Hendriks

Veerle Hendriks behaalde het diploma van licentiaat in de archeologie, bachelor in de geschiedenis en een aggregaat. Vanaf 2008 werkte ze o.m. als projectarcheoloog voor de stad Mechelen en als senior archeoloog bij Monument Vandekerckhove nv. Sinds 2015 is ze consulent archeologie bij de stad Antwerpen. Ze leidde er archeologische projecten op de Scheldekaaien en in de tuin van het Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.